Send Ciphercode XML file Verstuur Cijfercode XML bestand

Ciphercode Execute Cijfercode Uitvoeren

All internet-browsers nowadays support the XML-formaat, however de current generation has a much more strict security policy. They do not allow that the code of the puzzle (in the xml-file) and the transform-script (ciphcode.xsl) reside on a different location; sometimes they require both are placed in the same map.
To resolve this problem the xml-file on a local disc can be executed via the website.
Alle internet-browsers kennen tegenwoordig het XML-formaat, echter de huidige generatie is veel strikter is hun veiligheids beleid. Zij staan niet toe dat de code van de puzzel (in het xml-bestand) en het vertaal script (ciphcode.xsl) op een verschillende plaats staan; sommige vereisen zelfs dat ze in een en dezelfde map worden geplaatst.
Om dit probleem te ondervangen kan het xml-bestandje dat op de lokale schijf staat via de website worden uitgevoerd.

XML-file:

XML-file:


Future Enhancements Toekomstige uitbreidingen

- Transform a crossword to a ciphercode
- Transform a puzzle to XML-format
- Upload a puzzle to the archive
- Overzetten van een kruiswoord naar cijfercode puzzel
- Overzetten van een puzzel naar XML-formaat
- Aanleveren van een puzzel aan het archief

last modified: 21-jan-2014